Informacje

Organizator i miejsce
 • Katedra Reumatologii i Rehabilitacji UM w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu)
 • Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego przy ul. Przybyszewskiego 37a

 

Planowane sesje

 

 1. Wyzwania fizjoterapii geriatrycznej

    2. Internistyczne problemy wieku starszego

 

 Uczestnicy

Zapraszamy na konferencję:

 • studentów fizjoterapii, terapii zajęciowej, pielęgniarstwa i innych
 • fizjoterapeutów, rehabilitantów
 • pracowników naukowych, doktorantów
 • przedstawicieli firm medycznych
 • wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji

 

 Terminy

 

 Opłaty
 • Bezpłatne uczestnictwo dla wszystkich studentów studiów I i II stopnia
 • Płatne uczestnictwo – pozostali chętni (150zł) do 01. czerwca.2018 r.

Opłaty należy dokonać na konto: 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

tytułem

Wielkopolski Dzień Fizjoterapii 2018/ imię i nazwisko uczestnika (lub nazwa firmy/ nazwa instytucji).

Prosimy o przesłanie na adres rejestracja.wdf@ump.edu.pl potwierdzenia przelewu.

Płatność należy dokonać w ciągu 2 tygodni od dnia rejestracji.

 

 Uczestnicy czynni – abstrakty
 • Uczestnicy czynni mogą wystąpić na Konferencji prezentując swoje wyniki prac naukowych podczas  wystąpień ustnych lub w postaci plakatu (decyzja ostateczna Komitetu Naukowego)
 • W wyjątkowych sytuacjach można przedstawić pracę teoretyczną (decyzja o kwalifikacji Komitetu Naukowego
 • Kontakt w sprawie uczestnictwa czynnego/streszczeń: streszczenia.wdf@ump.edu.pl
   Wystąpienie ustne  Plakat
Czas trwania 10-15 min —-
Forma Prezentacja Power Point

format A1 (594×841)

 • Na plakacie należy umieścić tytuł pracy naukowej, imiona i nazwiska autorów.
 • Dla każdego autora pracy proszę podać pełną afiliację.
Streszczenie
 • Przesłane w momencie rejestracji w formularzu rejestracyjnym
 • Wymagana wersja polsko i angielskojęzyczna
 • Ilość słów maksymalnie 350;
 •  Treść streszczenia powinna zostać przygotowana według poniższego wzoru:
  1. Imię i nazwisko wszystkich autorów pracy. Dla każdego autora pracy proszę podać pełną afiliację. Proszę podać dane autora do korespondencji.
  2. Tytuł
  3. Struktura części głównej: wstęp/ cel/materiał i metoda/wyniki/wnioski
  4. Słowa kluczowe: maksymalnie 5.