Program

 

->Zeszyt streszczeń<-

 

        8.00-9.00

          (1 godz.)

                                         REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

– Biuro Konferencyjne Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM (CKD)

        9.00-9.10

         (10 min)

                               POWITANIE I OFICJALNE OTWARCIE

Powitanie: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

– Przewodniczący Komitetu Naukowego

Oficjalne otwarcie

 dr hab. Maciej Krawczyk prof. AWF 

– Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

          9.10-9.40

          (30 min)

                           WYKŁAD INAUGURACYJNY – sala A CKD

WI.0.1.

9.10-9.40
(30 min)

Znaczenie fizjoterapii w spowalnianiu procesu starzenia się

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
(CM UMK Bydgoszcz)

9.40-11.25

(1 g 45 min)

SESJA I: WYZWANIA FIZJOTERAPII GERIATRYCZNEJ – sala A CKD

Moderatorzy: prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prof. dr hab. Ewa Mojs,  dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha prof. AWF, dr Zbigniew Wroński

S1.1.1

9.40-10.00
(20 min)

Och jak dobrze być starym – zadania rozwojowe dla okresu późnej dorosłości

prof. dr hab. Ewa Mojs
(UM Poznań)

S1.1.2.

10.00-10.15
(15 min)

Ujęcie biopsychospołeczne w programach profilaktyki i promocji zdrowia skierowanych do osób starszych

dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha  prof. AWF
(AWF Wrocław)

S1.1.3.

10.15-10.30
(15 min)

Bezpieczeństwo terapii w geriatrii

dr Zbigniew Wroński
(UM Warszawa)

S1.1.4.

10.30-10.45
(15 min)

Zaburzenia układu nerwowego powstałe w wyniku leczenia onkologicznego w rejonie głowy i szyi

dr hab. Sławomir Marszałek (AWF Poznań)

S1.1.5.

10.45-11.00
(15 min)

Wyzwania procesu usprawniania wśród grupy pacjentów po osiemdziesiątym roku życia leczonych neurochirurgicznie

 

dr Wojciech Smuczyński

(CM UMK Bydgoszcz)

S1.1.6.

11.00-11.15
(15 min)

 Ocena poczucia obciążenia opiekunów rodzinnych pacjentów z chorobą Alzheimera w odniesieniu do wybranych czynników socjodemograficznych

mgr Natalia Szala 

(UM Szczecin)

S1.1.7.

11.15-11.25
(10 min)

Nowa ustawa a obowiązki ubezpieczeniowe fizjoterapeuty – wykład sponsorski 

 Małgorzata Korn

(Inter Ubezpieczenia)

11.35-12.00

(25 min)

Przerwa kawowa

11.35-12.00

(25min)

 SESJA PLAKATOWA –  CKD

12.00-14.00
(2 godz.)

SESJA II: INTERNISTYCZNE PROBLEMY WIEKU STARSZEGO
– sala A CKD

Moderatorzy: dr hab. Edyta Smolis-Bąk prof. AWF, prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, prof. dr hab. Jakub Taradaj, dr hab. Sławomir Marszałek

S2.3.1.

12.00-12.20 
(20 min)

Pacjent kardiologiczny w starszym wieku – specyfika rehabilitacji i planowanie treningu fizycznego

dr hab. Edyta Smolis-Bąk prof. AWF
(AWF Warszawa)

S2.3.2.

12.20-12.35 
(15 min)

Choroby reumatyczne wieku podeszłego

prof. dr hab.
Włodzimierz Samborski
(UM Poznań)

S2.3.3.

12.35-12.50 
(15 min)

Odleżyny, a pacjent w wieku podeszłym – czy fizykoterapia może być pomocna w procesie gojenia?

prof. dr hab. Jakub Taradaj
(AWF Katowice)

S2.3.4.

12.50-13.05 
(15 min)

Problemy osób starszych w obszarze uroginekologii

dr Anna Rojek
(AWF Kraków)

S2.3.5.

13.05-13.20 
(15 min)

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w chorobach cywilizacyjnych na przykładzie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

dr Alicja Olejniczak-Mania (AWF Poznań)

S2.3.8.

13.20-13.40
(10 min)

Fizjoterapeuta vs sztuczna inteligencja

– wykład sponsorski 

 

mgr inż. Bartłomiej Lubiatowski
(RSQ Physio)

S2.3.9.

13.45-13.55
(10 min)

Nowoczesne rozwiązania do wspomaganej komputerowo aktywizacji ruchowej i mentalnej pacjentów geriatrycznych – wykład sponsorski 

mgr inż. Waldemar Magnuszewski

(Alreh Medical)

13.55-14.00

(5 min)

                   ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI NAUKOWEJ KONFERENCJI

   Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski – Przewodniczący Komitetu Naukowego

14.00-14.30
(30 min)

Przerwa

Spotkanie uczestników warsztatów w Holu Głównym CKD przy szatni 

Sala

14.30-16.30

WARSZTATY

 CKD

Postępowanie terapeutyczne w przypadku najczęstszych zaburzeń układu nerwowego powstałych w wyniku leczenia onkologicznego w rejonie głowy i szyi

Mgr Maciej Górecki, Dr hab. Sławomir Marszałek

 SWFiS

Pacjent geriatryczny w aspekcie kardiologicznym.         

Dr Małgorzata Wilk

 SWFiS

Terapia tkanek miękkich u pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego.

Mgr Paweł Kasprzak

  CKD

Warsztaty z rehabilitacji pulmonologicznej

Mgr Justyna Szymańska

 SWFiS

Metody neurorehabilitacyjne u pacjenta geriatrycznego.

 Dr Ewa Zasadzka

 SWFiS

Podstawowe założenia terapii mięśni dna miednicy

Dr Anna Rojek,

mgr Iwona Mazur-Ważny

 SWFiS

Badanie na poziomie aktywności dnia codziennego, kwalifikacja i profilaktyka ograniczeń wynikających ze schorzeń  kręgosłupa u osób starszych

mgr Ernest Wiśniewski (Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska)

CKD- Sale w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

SWFiS – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UM ul. Marcelińska 25