Komitet Organizacyjny

 

Dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska – przewodnicząca

Dr Przemysław Keczmer – wiceprzewodniczący (keczmerp@ump.edu.pl)

 

Dr Anna Kostiukow

Dr Roksana Malak

Dr Mateusz W. Romanowski

Dr Julia Jajor

Mgr Paulina Tomal

Mgr Justyna Andrzejczak

Mgr Joanna Borek

Mgr Paulina Gorczycka

Mgr Aleksander Krawczyński

Mgr Piotr Poniewierski

Mgr Marta Rosołek

Mgr Justyna Wnuk

Mgr Magdalena Zygmańska

Monika Iwańska – sekretarz